Swinging Sleeve

Swinging Sleeve.1280x0
Ruta Butkute / Swinging Sleeve (2017)

In ‘Swinging Sleeve gaan twee performers een intuïtief fysiek experiment aan waarbij een uitwisseling plaatsvindt tussen het geobjectiveerde lichaam en het geanimeerde object. De relatie tussen de fysieke vormen van de installatie en de lichaamsbewegingen van de performers wordt verkent middels hun dynamiek. De objecten dragen verschillende functies in zich en worden losgemaakt van hun oorsprong. Door middel van eenvoudige bewegingen streeft de kunstenaar ernaar om de specifieke kwaliteiten van materialen, zoals gewicht, omvang, massa en zwaartekracht te bevragen.

2017

  • Art Rotterdam
  • Bradwolff Projects
%d bloggers liken dit: