Hoe toon je het breekbare van een robotbeweging? Hoe verbeeld je de wiskundige logica van ‘minimal change’? Hoe laat je zien dat licht elastiek kan zijn dat bijna knapt? 

In mijn choreografische praktijk zie ik beweging als een activiteit die uit verschillende parameters bestaat. Eigenschappen als initiatie, verloop, gewicht, textuur, tijd en (tegen)kracht staan hierin centraal. 

Ik duik in de wereld van de exacte wetenschappen op zoek naar een andere kijk op de schoonheid van systemen en beweging. Door verschillende soorten data te analyseren, ontdek ik specifieke verhoudingen tussen mens en omgeving. Dit brengt mij tot nieuw werk dat de kracht en kwetsbaarheid van materie voelbaar maakt en de gevoeligheid ten opzichte van de omgeving versterkt.  

 

RE